a
  • Intermediate May 2014 Exam

  • 70 Achievers
  /  Intermediate May 2014 Exam
S.No Name Marks Group
1 Prashanth K
2 Vinoth K
3 Ashwathi G
4 Priya S
5 Ramya V
6 Pallavi Jain A
7 Rahul R
8 Raghavi Rao
9 Srinnivass S
10 Prem Kumar G
11 Venkata Krishnan G
12 Arthi V
13 Hamsikha V
14 Aishwarya N
15 Aishwarniya N
16 Ragashree N
17 Pavan Kumar V
18 Preethi K
19 Manikandan N
20 Rajasekaran
21 Ramanathan C
22 Shanmuga Vel B
23 Priyanka R
24 Venkatesh S
25 Srivatsan K
26 Raghavi G
27 Periya Karupan
28 Saisaketh
29 Jayashri K R
30 Jagdish Bishnoi A
31 Balaji S
32 Aishwarniya N
33 Vineetha M
34 Vishnu Priya S
35 Lakshmi Priya M
36 Anirudh S
37 Sucharita S
38 Anupama G
39 Revathi S
40 Sujatha M
41 Shalini G
42 Nikhila M
43 Bhavani B
44 Arthi Krishnana
45 Archana V S
46 Vijayakumar Subhashri
47 Sai Nithya R
48 Mathangi M
49 Vishu Priya R
50 Rohit Ravi
51 Sai Shruthi R
52 Ranganathan
53 Puja Kumari
54 Venkatachalam M
55 Mahathy J
56 Aravind G
57 Vasudevan G
58 Vignesh K R
59 Janani M
60 Sri Kamatchi
61 Dilli Babu L
62 Monisha S
63 Abbas A Unjhawala
64 Subhasni A
65 Sujatha M
66 Sudarsan V
67 Asha Bernard
68 Arun Adaikappan A
69 Pavithra P
70 Vedharaman S
Whatsapp