a
  • Intermediate November 2012 Exam

  • 44 Achievers
  /  Intermediate November 2012 Exam
S.No Name Marks Group
1 Vasu
2 Meenakshi
3 Supraja
4 Kaushik V
5 Aaditya
6 Karthik R
7 Dhivya K
8 Sudarsun K
9 Radha S
10 Ramnath
11 Ranjitha A
12 Srikrishna R
13 Santhosh S
14 Hariharan Thangavel
15 Manikanda Prabhu
16 Jinesh Moorthy
17 Bharathi S
18 Karthik M
19 Jagadeeshwaran C
20 Vidya M
21 Udayakumar A
22 Priyadarshini G
23 Shivaprakash B
24 Keerthika
25 Vardhini R M
26 Dhivya K
27 Shreyas V
28 Ramachandran V
29 Gokul Ram M
30 Jagannath
31 Lakshmi Narasimhan
32 Femin Cheriyan
33 Lakshmi Janaki
34 Santhosh Ramanathan
35 Devanand
36 Sriram B
37 Rithika
38 Iyyapan M
39 Abhinaya
40 Anjana
41 Shruthi K
42 Kanimozhi
43 Uppiliappan R
44 Natesh Krishna
Whatsapp