a
  • Intermediate May 2012 Exam

  • 38 Achievers
  /  Intermediate May 2012 Exam
S.No Name Marks Group
1 Amit Kumar
2 Chandini S
3 Sudarsun K
4 Sreemathi M
5 Shreyas V
6 Gayathri P
7 Sashidhar D
8 Surya Prakash
9 Sai Krishna R
10 Karthick S
11 Shiva Bhaskar
12 Chandini Saipriya C H
13 Uthra S
14 Lakshmi Kumar
15 Swaminath V
16 Jennifer Evita B
17 Maalathy S
18 Vaishnavi
19 Femin Cheriyan
20 Kiran Kumar
21 Mahendra Kumar B
22 Arvind Baskaran R
23 Kanimozhi
24 Akila R
25 Sudarshan R
26 Arvind Sugan
27 Karthikeyan R
28 Subashini S R
29 Prathik S
30 Gourav Bora
31 Rithika N
32 Ashwini M
33 Sairam S
34 Vasika S
35 Bharathi S
36 Nanditha K
37 Soumya K S
38 Badrinath L N
Whatsapp